Hoppa till innehåll

Vi skräddarsyr dina tjänster!

Fakturaköp – Leasing – Inkasso 
vi erbjuder tjänster inom

Factoring - Leasing - Inkasso

Tillsammans hittar vi lösningar som passar just dig och ditt företag! Du får skräddarsydda avtal inom våra områden Leasing - factoring - inkasso. Vi erbjuder självklart förmånliga helhetslösningar där fler av våra tjänster ingår.
Vi hjälper ditt företag att växa utan att du belastar din likviditet. För dig som behöver finansiering men inte vill binda något kapital!

Fakturaköp

Genom att sälja dina fakturor till oss frigör du kapital och du kan istället ägna dig åt din kärnverksamhet. Vi sköter allt administrativt med bevakning, påminnelser, inkasso och rättstvister i värsta fall. Ett fakturaköpsavtal är enkelt och flexibelt och du väljer om du vill överlåta alla eller enstaka fakturor. Nystartade företag och företag som befinner sig i en expansiv fas, har extra mycket att tjäna på att sälja sina fakturor. I dessa skeden är extra viktigt att kunna planera sin likviditet.

Leasing

Vi erbjuder leasing av lös egendom till företag, lös egendom är allt som inte är fastighetstillbehör. De vanligaste leasingobjekten är bilar, lastbilar och entreprenadmaskiner men vi är öppna för att också finansiera annan utrustning. Fördelarna med leasing jämfört med traditionell bankfinansiering eller egenfinansiering är bl a följande:

Vår säkerhet
Det leasade objektet utgör vår säkerhet för finansieringen, vi äger objektet och hyr ut det till vår kund, om vår kund inte kan betala återtar vi objektet, inget krångel med bankmässiga säkerheter

Mervärdeskatt
Leasingavgifterna är normalt fullt avdragbar, för personbilar får dock bara halva mervärdeskatten dras av men om bilen betalts med egna medel eller via bankfinansiering kan ingen del av mervärdeskatten lyftas för en personbil

Lätt att budgetera
En investering som finansieras genom leasing är lätt att budgetera då leasingavgiften normalt är densamma under hela avtalsperioden
En leasingfinansiering försämrar inte företagets viktiga nyckeltal som soliditet eller kassalikviditet.