Leasing

Vi erbjuder leasing av lös egendom till företag, lös egendom är allt som inte är fastighetstillbehör. De  vanligaste leasingobjekten är bilar, lastbilar och entreprenadmaskiner men vi är öppna för att också finansiera annan utrustning. Fördelarna med leasing jämfört med traditionell bankfinansiering eller egenfinansiering är bl a följande:

• Det leasade objektet utgör vår säkerhet för finansieringen, vi äger objektet och hyr ut det till vår kund, om vår kund inte kan betala återtar vi objektet, inget krångel med bankmässiga säkerheter.

• Leasingavgifterna är skattemässigt avdragsgilla

• Mervärdeskatt på leasingavgifterna är normalt fullt avdragsbar, för personbilar får dock bara halva mervärdeskatten dras av men om bilen betalts med egna medel eller via bankfinansiering kan ingen del av mervärdeskatten lyftas för en personbil.

• En investering som finansieras genom leasing är lätt att budgetera då leasingavgiften normalt är densamma under hela avtalsperioden

• En leasingfinansiering försämrar inte företagets viktiga nyckeltal som soliditet eller kassalikviditet.

Så här går det till
Du förhandlar själv med leverantören om pris och leveransvillkor. Efter att vi tecknat leasingavtalet med dig så beställer vi utrustningen av leverantören. När du godkänt leveransen av utrustningen  betalar vi leverantören och leasingavtalet startar. Efter avtalstiden som oftast är på 3-5 år så får du köpa ut utrustningen från oss till ett förbestämt pris som vi fastställde då leasingavtalet tecknades.

Kontakta oss så lämnar vi förslag på hur leasingavtalet kan läggas upp.

leasing