Inkasso

Har du problem att få betalt av dina kunder? Genom vårt dotterbolag Collector Inkasso AB kan vi hjälpa dig att få betalt. Collector Inkasso AB är ett litet och effektivt inkassobolag med kompetent personal som är fokuserade på en hög lyckandegrad. Våra handläggare ger dig en personlig service och snabb hantering.

Vi har haft inkassotillstånd sedan 1993 och har lång efterenhet av hur inkasso skall bedrivas effektivt.

Våra kunder finns i de flesta branscher som har kreditförsäljning.

Lämna dina obetalda fakturor till oss så hjälper vi dig att få betalt utan att du behöver riskera din relation med kunden.

Ring Collector Inkasso på 0522-40 00 00 för mer information.

hands