Hoppa till innehåll

Vi kan Fakturaköp!

Sälj dina fakturor idag –  Pengar på kontot inom 24 timmar
Fakturaköp - På dina villkor

Sälj dina fakturor till oss!

Vi är den lilla firman som hjälper till utan byråkrati. Snabb och effektivt, precis som det ska vara.
Vi är rätt partner för er som vill ha en personlig och snabb hantering vid försäljning av fakturor och vid leasingfinansieringar.
Lås oss driva in era fakturor så sparar ni tid och kan istället ägna er åt kärnverksamheten.

Hur går det till?

Att sälja fakturor till oss är både enkelt och smidigt.
Hos oss är det självklart att du har en personlig handläggare som hjälper er hela vägen.
 
 1. Vi tecknar ett avtal om fakturaköp
  Vi kommer överens om ett upplägg utifrån dina behov. 
 2. Skicka fakturor
  Du skickar in dina fakturor till oss via mail, post eller ev. genom Exchange.  
 3. Du meddelar oss vilka fakturor du vill sälja.
  Vi har inga krav på beloppet på dina fakturor och inte heller hur många fakturor du skall sälja. Du väljer själv vad som passar dig och när.
 4. Kontroll av fakturamottagare
  Innan vi godkänner köpet av fakturan görs en kontroll av fakturamottagaren.
 5. Pengar på kontot samma dag.
  Vi betalar vi ut pengarna till ditt företagskonto samma dag som vi skickar fakturan till kund. 
 6. Meddelar kund
  Vi meddelar din kund att vi tagit över fakturan och att betalning sker till oss.
 7. Vi bevakar betalning
  Vi tar hand om eventuella påminnelser och kravhanteringar.
 
 

Vad är skillnaden?

Factoring - Fakturaköp - Fakturabelåning - Fakturaservice

Factoring

Factoring är det sammanfattande begreppet för de flesta former av fakturafinansiering, både fakturaköp och fakturabelåning. Kort sammanfattat är factoring en tjänst som erbjuds av banker eller finansbolag som innebär att ett företag säljer eller belånar sina fakturor för att få finansieringsmedel för att t.ex få företaget att växa eller om behov av investering uppstår. 

 

Fakturaköp

Fakturaköp innebär att du säljer dina kundfakturor vidare till ett finansbolag. När du sålt din faktura tar finansbolaget över ansvaret för kund fordran. Att sälja dina fakturor hjälper dig att frigöra kapital samt ett förbättrat kassaflöde. Att kontinuerligt eller tillfälligt sälja dina fakturor resulterar i att en rad nyckeltal kan förbättras.

Med eller utan regress

Det finns två varianter av fakturaköp – med eller utan regress. 
Om fakturan säljs med regress blir företaget skyldigt att återbetala factoringbolaget beloppet om betalning uteblir.
Säljs fakturan utan regress tar factoringbolaget hela risken för utebliven betalning.

Fakturor utan regress köps endast mot finansiellt väldigt starka slutkunder. De factoringbolag som köper fakturor utan regress tar en större risk och tar därmed ofta en högre avgift. I regel köper inte finansbolaget fakturor mot finansiellt svagare slutkunder.

Fakturor med regress köps oftast mot finansiellt svagare slutkunder. Finansbolagen tar inte lika stor risk, men köper i regel fler fakturor till något lägre avgift. 

Fakturabelåning

Fakturabelåning är en form av factoring. När du belånar en faktura hos ett finansbolag eller bank brukar  belåningsgraden ligga mellan 70-80% av fakturans värde. Fakturan köps alltid med regress vilket innebär som tidigare nämnts att du som kund tar risken om slutkunden inte betalar. När kunden betalt fakturan, betalas resterande belopp ut till dig minus det avgifter som factoringbolaget och ni kommit överens om.

Fakturaservice

Fakturaservice är en tjänst som passar både stora och små företag som önskar bra kassaflöde och mer tid över till kärnverksamheten. Tjänsten kan variera lite mellan olika företag. Oftast innebär det en helhetslösning, från att fakturan skickas ut med dina betalningsvillkor via brev, e-post eller e-faktura tills dess att fakturan är betald. Fakturorna bevakas hela vägen. Skulle betalningar utebli skickas påminnelser och vid behov vidtas ev. inkassoåtgärder. Företaget har pengarna på kontot när fakturabeloppet är betalt.

FAQ

De mest ställda frågorna

När du säljer fakturor till oss frigör du kapital och en ökad likviditeten som gör att företag kan växa snabbare. 
Du slipper ligga ute med pengar som du annars kan behöva vänta på i upp till 90 dagar innan du får betalt av kunden. Pengar du kan använda att investera i verksamheten. 
Du slipper tidskrävande administration och bevakning av betalningar. 
Du har möjlighet att ge dina kunder mer flexibla betalningsvillkor..

Utifrån dina behov kommer vi överens om avtalsvillkor. Meddela oss vilka fakturor du vill sälja, tillfälligt eller löpande.
Vi gör en kontroll av fakturamottagaren och godkänner eller avböjer köpet av fakturan.
Vi sätter in pengarna på ditt konto samma dag som vi skickar fakturan till din kund.
Vi meddelar din kund att vi tagit över fakturan och att betalning sker till oss.

Prissättningen är individuell och bygger på ett flertal faktorer. Det innebär att det procentuella avdraget på fakturorna du säjer till oss varierar. Vilken procentsats just du får beror bland annat på hur många fakturor ditt företag säljer, hur stora fakturabeloppen är samt vem din fakturamottagare är.

Nej, du avgör alltid själv vilka fakturor du vill sälja och när. Du kan sälja enstaka fakturor eller flera. Vi har inga volymkrav. Däremot kan ditt pris bli mer förmånligt ju större det totala värdet är på de fakturor du säljer under ett år.

Det är få fall där kunden inte betalar. Men skulle det hända så går det i första hand ut en påminnelse från oss. Om din kund inte betalar trots påminnelse försöker vi kontakta kunden för att reda ut orsaken. Har vi mot förmodan ändå inte fått betalt går det ut ett inkassokrav via vårt egna inkasso bolag Collector Inkasso

Slå på/av innehåll