Fakturaköp

Genom att sälja dina fakturor till oss frigör du kapital och du kan istället ägna dig åt din kärnverksamhet. Vi sköter allt administrativt med bevakning, påminnelser, inkasso och rättstvister i värsta fall.

Ett fakturaköpsavtal är enkelt och flexibelt och du väljer om du vill överlåta alla eller enstaka fakturor.

Nystartade företag och företag som befinner sig i en expansiv fas, har extra mycket att tjäna på att sälja sina fakturor. I dessa skeden är extra viktigt att kunna planera sin likviditet.

flow6